tnt nuuk illussanik titartaasarfik a/s  er en grønlandsk tegnestue og er dybt forankret i det grønlandske grundfjeld - vi tænker grønlandsk. Vi ved Grønland er et unikt sted, hvor alt byggeri er underlagt en række særlige naturskabte vilkår. Vi ved, at der eksisterer særlige grønlandske samfunds-, erhvervs- og familiestrukturer, som alt nyt byggeri vil skulle forholde sig til. Vi forsøger derfor altid at tage afsæt i de særlige stedspecifikke omstændigheder, og dette vil i de fleste tilfælde også kalde på helt særlige stedsspecifikke løsninger. Derudover er vi ikke blinde for at vores branche grundlæggende befinder sig i brændpunktet for samfundsudviklingen i Grønland, og vi er meget bevidste om det samfundsansvar, der ligger i vores virke. Vi løser derfor alle opgaver med et skarpt fokus på opgavens karakter og på at de bygninger, som vi tegner og gennemfører, skal kunne indfri den rolle, som det enkelte byggeri er tiltænkt i den fremtidige udvikling af det grønlandske samfund.

Tegnestuen virker som totalrådgiver på langt den overvejende del vores opgaver, og vi påtager os som sådan også ansvaret for projekteringsledelse, byggeledelse og fagtilsyn gennem opgavernes samtlige faser. Vi lægger dermed rigtig meget energi i både at løfte de rent arkitektfaglige discipliner, at sikre en god styring af kvalitet og tid og økonomi, at sikre en god planlægning og koordinering, samt at tackle de forskellige krav fra bygherre, myndigheder og entreprenører. Som totalrådgiver er vi fuldt ud vant til at samarbejde bredt med vores underrådgivere – typisk ingeniører og specialkonsulenter på brand- og lydforhold – lige som vi gennem de seneste år i stigende grad har indgået i succesfuldt samarbejde med andre arkitektfirmaer fra Norge og Danmark.

Vi kender kort sagt de udfordringer og muligheder, der ligger i dét at bygge i Grønland. Tegnestuen har opbygget en stor viden og erfaring med løsninger til Grønlands klimatiske, geografiske og geopolitiske særkender. Denne bygger vi hele tiden videre på, og for tegnestuens medarbejdere - 7 arkitekter og 5 bygningskonstruktører – betyder dette et fortsat dybere og bredere kendskab med byggeri overalt i Grønland og med alle byggeriets faser.