15 kollegieboliger CE Jansensvej
Bygherre
Kommuneqarfik Sermerssoq
Arkitekt
tnt nuuk a/s (arkitektprojektering og fagtilsyn)
Ingeniører
Rambøll Grønland A/S
Entreprenør
Nuuk Byg
Beliggenhed
Nuuk, CE Jansensvej
Omfang
800 m² Elevhjem med 14 kollegieværelser, kontaktlærerbolig og fællesrum
Anlægsudgift
DKK: 18 mio.
År
2007 - 2009

Opgaven
I 2006 udskrev Sermersooq kommune en indbudt idekonkurrence om opførelse af et Elevhjem på CE Jansensvej i Nuuk.

Rambøl Grønland og tnt nuuk indgik et samarbejde om løsning af opgaven. Vores forslag blev valgt og bygningen blev efterfølgende projekteret, udbudt og opført. Rambøl Grønland var totalrådgiver og tnt nuuk var underrådgiver på arkitektydelsen.

Bygherrens ønske var at etablerer et kollegium for kommunens egne uddannelsessøgende idet de selvstyreejede kollegier i byen primært visiteres til uddannelsessøgende fra andre byer på kysten. Det betyder at unge der bor i Nuuk stort set ingen muligheder har for at flytte hjemmefra under uddannelse.

Ud over at være et tilbud til byens borgere er formålet med opførelsen af elevhjemmet, at kunne modtage yngre elever fra kommunens bygder.

Placering
Elevhjemmet er placeret på CE Jansensvej i et område af Nuuk hvor der ligger flere uddannelsesinstitutioner samt kollegier. Området kaldes Seminarieområdet fordi det fra tidlig tid er her læreseminariet er placeret. Foruden seminariet indeholder området GUX Nuuk samt skipperuddannelsen.

Udformning
Elevhjemmet på CE Jansensvej er et hus i 3 etager sammensat af en regulær længebygning med ensidigt tag hvor der på siden væk fra vejen er påbygget et større fællesrum som en skærm der læner sig op ad længebygningen.

Udformningen er i et vist omfang dikteret af de omkringliggende eksisterende bygningers retning og geometri. Det har således været afgørende at tilpasse bygningen til områdets arkitektur med længebygninger på den nord/sydgående højderyg ned langs CE Jansensvej.

Indretning
I længebygningen er stueetagen indrettet med hovedindgang, kontaktlærerbolig og fællesfaciliteter. På første sal er længebygningen indrettet med 7 dobbeltværelser for yngre elever og på 2. sal er indrettet med 7 regulære kollegieværelser med eget toilet og trinettekøkken.

Fællesrummet på 1. sal er indrettet med fælleskøkken og opholdsareal og fra en udkragende balkon på 2. sal har man kik ned i fællesrummet.

Fællesrummet er primært til de yngste elever der med hjælp deres madmor og kontaktlære kan få dagligdagen til at fungerer.med madlavning og lektielæsning.