24 kollegieboliger på C. E. Jansensvej, Nuuk
Bygherre
Kommuneqarfik Sermerssoq
Arkitekt
tnt nuuk a/s
Ingeniører
Inuplan A/S
Entreprenør
Permagreen Grønland A/S
Beliggenhed
Nuuk, CE Jansensvej
Omfang
760 m²
Anlægsudgift
18,5 mio.
År
2001-2002

Opgaven
I 2000 henvendte Kommuneqarfik Sermersooq sig for at få tegnet et kollegium til brug for ældre studerende og studerende med børn.

Bygherrens ønske var at etablerer et kollegium for kommunens egne uddannelsessøgende idet de selvstyreejede kollegier i byen primært visiteres til uddannelsessøgende fra andre byer på kysten. Det betyder at unge der bor i Nuuk stort set ingen muligheder har for at flytte hjemmefra under uddannelse.

Opgaven er gennemført med tnt nuuk som totalrådgiver og Inuplan som underrådgiver på ingeniørarbejder.

Placering
Kollegiet er placeret på CE Jansensvej i et område af Nuuk hvor der ligger flere uddannelsesinstitutioner samt kollegier. Området kaldes Seminarieområdet fordi det fra tidlig tid er her læreseminariet er placeret. Foruden seminariet indeholder området GUX Nuuk samt skipperuddannelsen.

Udformning
Kollegiet på CE Jansensvej (tvillingekollegiet) er et hus i 2 etager og sammensat af 2 forskudte ens bygninger.

Mellem de 2 bygninger er placeret åbne fælles adgangsveje. De 2 bygninger er hævet over terrænet så man kan se under bygningerne og terrænet forløber uberørt under bygningerne. En lidt vanskelig opgave, da huset jo skulle have et fundament at stå på.

Udformningen er i et vist omfang dikteret af de omkringliggende eksisterende bygningers retning og geometri. Det har således været afgørende at forstærke og tilpasse bygningen til områdets arkitektur med længebygninger på den nord/sydgående højderyg ned langs CE Jansensvej.

Indretning
Kollegiet indeholder 7 stk. 2-rumsboliger på 41 m², og 16 stk. 1-rums boliger på 28 m², samt et mindre fælles opholdsrum med køkken og vaskeri der i areal svare til en 2-rums bolig på 41 m².

Boligerne med 2 rum er alle placeret i bygningernes ende således at deres opholdsstue får udsigt enten mod syd eller mod nord. Adgangen til alle boligerne sker fra en udvendig gangbro der vender ind mod hinanden.

Alle boliger har eget køkken og bad.