3 lufthavne
Bygherre
Kaallalit Airports A/S
Arkitekt
tnt nuuk
Ingeniører
Inuplan
Beliggenhed
Ilulissat, Nuuk, Qaqortoq
Omfang
Ilulissat 9.800 m², Nuuk 10.500 m², Qaqortoq 4.300 m²

Byggeprogrammer for de 3 nye lufthavnsbygninger i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq.
I forbindelse med etableringen af 3 nye lufthavne i henholdsvis Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq, har tnt nuuk, i samarbejde med Inuplan, udarbejdet byggeprogrammer for lufthavnsbygningerne som grundlag for totalrådgiverkonkurrencen, som Kalaallit Airports afholder.  

I Ilulissat skal der opføres 3 nye lufthavnsbygninger; passagerterminal, servicebygning samt et AFIS tårn. I Ilulissat opføres en 2.200 meter landingsbane, hvor passagerterminalen er dimensioneret ud fra 400 ankommende og 400 afgående passagerer. Den nye lufthavn ligger nord for den eksisterende lufthavn og ca. 4,5 km nord for byen. Den nye og den eksisterende lufthavn vil ikke være forbundet, udover den nye vej til lufthavnen.

I Nuuk opføres en 2.200 meter landingsbane, hvor passagerterminalen er dimensioneret ud fra 400 ankommende og 400 afgående passagerer. Den nye landingsbane ligger parallelt med den eksisterende lufthavn og det nye terminalområde ligger sy for de eksisterende lufthavnsbygninger. Det nye og eksisterende terminalbygninger vil være forbundet gennem flyforpladsen.

I Qaqortoq opføres en 1.500 meter landingsbane, hvor passagerterminalen er dimensioneret ud fra 100 ankommende og 100 afgående passagerer.

Lufthavnen i Qaqortoq anlægges på et ubebygget område ligger ca. 6,5 km nordøst for byen og der anlægges en ny vej til området som forbinder stedet med byen.

Byggeprogrammet beskriver i overordnede træk bygherrens visioner, ønsker og krav til de nye bygninger samt organisering af disse. Grundlæggende ønsker Kalaallit Airports, at de nye lufthavnsfaciliteter i opføres som moderne lufthavnsbygninger med fokus på passagernes oplevelse. Det er derfor et krav for bydende, at de, i deres udformning af forslag sammentænker arkitektur, funktionalitet, organisering og drift. Arkitekturen skal forholde sig til det givne landskab, men i særdeleshed også til byernes og regionernes særlige identitet. Bygningernes fremtoninger skal være identitetsskabende for lufthavnene og for de respektive byer. Organisering af bygningerne skal tage udgangspunkt i at skabe optimale rammer for passageren og at det skal være så nemt og enkelt som muligt for passageren. Derudover er det også et særligt ønske, at bygningerne rummer høj grad af fleksibilitet for så vidt muligt at imødekomme fremtidige behov og krav, og at udformningen af bygningen tager særligt hensyn til at bygningerne ligger i Arktis.

Foruden passager- og lufthavnsrelaterede faciliteter ønsker Kalaallit Airports ligeledes at opføre 1.000 m² udlejningsarealer Ilulissat lufthavn. Det samlede areal for lufthavnsbygninger i Ilulissat forventes at være på omkring 9.800 m².

I Nuuk ønsker Kalaallit Airports ligeledes at opføre 1.200 m2 udlejningsarealer Nuuk lufthavn. Det samlede areal for lufthavnsbygninger i Nuuk forventes at være på omkring 10.500 m2.

Det samlede areal for lufthavnsbygninger i Qaqortoq forventes at være på omkring 4.300 m2.