48 boliger i Qinngorput
Bygherre
Ejendomsselskabet af 1. juni 2003 ApS og PM Nuuk Invest ApS
Arkitekt
tnt nuuk a/s,Totalrådgiver
Ingeniører
Inuplan A/S, Spangenberg & Madsen
Entreprenør
Poul Havemann
Beliggenhed
Qinngorput, Nuuk
Omfang
6.600 m²
Anlægsudgift
100 mio.
År
2006-2008

Et boligkoncept der er en videreudvikling af hhv 12 og 36 andelsboliger beliggende i samme bydel. Bygningerne er med ens 125 m² lejligheder, dog spejlet over centrale trapperum.

Konceptets bærende idé er, at udvikle en boligtyper med stor gennemlysning, gode udsigtsforhold, store altaner og opprioriteret rumlighed omkring ophold, madlavning og indtagelse.

Bygningerne er utraditionelle i deres fremtoning og her er største faktor nok de foldede tage med laveste linje på tværs af bygningernes længderetning. Bygningerne åbner sig op mod lys og udsigt; I stuerne spænder vinduespartierne fra væg til væg og fra gulv til loft. Er vejret til det ”forlænges” stuerne med en stor altan. Glasværnene sikrer at udsigten ikke forstyrres.

Bygninger er opført med pladsstøbte betonkonstruktioner, isolerende skeletfacader og afsluttede profileret stålpladebeklædning.