60 kollegieboliger i Sarfarsuit øst, Nuuk
Bygherre
Grønlands Hjemmestyre, KIIIP/IAPP
Arkitekt
tnt nuuk a/s
Ingeniører
Inuplan A/S, Sarfaa
Entreprenør
Poul Havemann
Beliggenhed
Nuuk
Omfang
2.600 m²
Anlægsudgift
46 mio.
År
2002-2003

Opgaven blev oprindelig stillet som forsøg på at udforme et koncept til kommende ”Standardkollegier” for daværende Grønlands Hjemmestyre. Idéen om at udvikle et standardkollegie, der i sin grundform kan bruges og varieres alt efter behov og lokale forhold rund om i landet, er senere dukket om igen (se også projekt ”Standardkollegium”), hvor dette projekt dog endte med at være enkeltstående.

Byggeriet er udført som to længer, der hver er sammensat af 4 ”bygninger i 2-3 etager. Udover boligerne, rummer kollegiet fællesvaskeri og fritliggende udhuse. Bygningerne er opført traditionelt med pladsstøbte betonkonstruktioner og facadekonstruktioner i isolerede trækonstruktioner beklædt med brædder.

Boligerne er orienteret omkring 8 opgange og er alle et-rums og to-rums med egne badeværelser og køkkener. Byggeriet bryder med principperne for traditionelt kollegiebyggeri ved, at der hverken er tale om fællesområder (bortset fra opgange og vaskeri), gange, fælles køkkener eller fælles toiletter/baderum. Kollegiet lægger sig således op ad kategori ”boligbyggeri” fremfor kollegiebyggeri i sin fysiske disponering. Et princip der, efterfølgende, er benyttet ved adskillige kollegiebyggerier tegnestuen har bistået bygherren med udformning af.