Alderdomshjemmet Qaqortoq
Bygherre
Kommune Kujalleq
Arkitekt
tnt nuuk a/s
Ingeniører
Inuplan A/S
Entreprenør
Permagreen
Underentreprenør
Erik Nørskov, Arssarnerit
Beliggenhed
Qaqortoq
Omfang
1.700 m²
Anlægsudgift
43 mio
År
2013 - 2014

Alderdomshjemmet i Qaqortoq er bygget i 4 etaper i perioden fra 1989 til 2013. De første 3 etaper er opført som selvstændige vinkelbygninger i 1 etage roteret omkring et fælles gårdrum. Hver bygning er på 525m² og indeholder 10 bo- enheder samt fællesrum

Den seneste etape 4 er et kvardratisk hus i 2 etager + udnyttet tagetage. Bygningen er på 1.700m² og indeholder 18 bo-enheder samt tilhørende fællesfaciliteter.

De 4 etaper er forbundet med hinanden med mindre mellemgange så det er muligt at komme indendørs rundt i hele anlægget.

Etape 4 er skubbet ind i terrænet på 2 sider således at det mod vejen fremstår i 1 etage og mod gårdrummet i 2 etager. I kernen under det store pyramidetag er der indrettet aktivitetsrum hvorfra der er udsigt ned over fællesrummet.

Det samlede alderdomshjem inderholder 48 bo-enheder samt tilhørende fællesfaciliteter  

Udvidelsen af Alderdomshjemmet er 4 etape af Alderdomshjemmets udbygning, hvor de første 2 etape blev etableret 1989-90 i forlængelse af hinanden. Den seneste etape 3 blev etableret 12 år senere i 2001–2.

Det eksisterende alderdomshjems arkitektur er et markant udtryk i bybilledet. Det er en rar bebyggelse der med sine gule facader, hvide fletrækværker og knækkede tagformer giver bebyggelsen en lys og let oplevelse. I udvidelsen har det ikke været muligt at fastholde denne stærkt varierede og opdelte bygningsform. Programmets krav til arealer har betydet at udvidelsen nødvendigvis må udformes noget mere kompakt.

Udvidelsen er givet sit eget udtryk, samtidigt med at den i materialevalg, tag og tagudhæng har et slægtskab med de eksisterende bygninger. Med sammenhængende vinduesbånd og større åbninger i facaden giver udvidelse et mere åbent og let udtryk end de eksisterende bygninger. Bygningen fremstår med en tungere base hvor vinduer er isat som huller i facaden og en let overbygning med gennemgående vinduesbånd der får det store tag med de markante tagudhæng til at virke let og svævende.

Udvidelsen er indpasset i terrænet således at bygningen fremstår i 1 etage mod Ringvej og 2 etager mod det eksisterende alderdomshjem.