Apisseq Ingeniørkollegium Sisimiut
Bygherre
Den selvejende institution Grønlands Ingeniørkollegium i Sisimiut
Arkitekt
tnt nuuk a/s
Ingeniører
Inuplan A/S, Sarfaa
Entreprenør
Permagreen Sisimiut
Underentreprenør
Brøndum Sisimiut, Kataq El
Beliggenhed
Sisimiut
Omfang
1.400m² fordelt på 40 kollegieboliger
Anlægsudgift
45 mio.
År
2008 - 2009

Projektet startede som en indbudt arkitektkonkurrence. I konkurrenceprogrammet stillede man krav til isoleringsgrad og til indarbejdelse af solvarmeanlæg som en integreret del at forslaget. Ydermere var det anviste byggefelt ikke uden udfordringer idet det reelt bestod af to mindre fjeldtoppe.

Vores forslag blev at bortbarbere toppen af den ene og laden den anden ligge. Kollegiet er rundt (som fjeldet) præsenterer sig i to etager mod centrum og 3 etager mod periferien af cirkelslaget. Man ankommer ”oppe i gården”, hvor adgangen til alle boligerne sker – og kigger ud fra værelser og stuer væk fra centrum.

Projektet blev gennemført i samarbejde med Artec og DTU. Projektet blev fulgt af studerende i studieøjemed og bygningen bebos da også primært af arktisk ingeniørstuderende.

Kravet til integreret solvarmeanlæg blev løst ved, at opsætte et anlæg på 180 m² på bygningens tag. Anlægget leverer varme til ca 35 % af bygningens varmebehov.

Boligerne er fordelt på 33 stk. 1-rums, 3 stk. 3-rums og en handicapvenlig 2-rums bolig. Kollegiet rummer desuden fællesrum med køkken og et fælles vaskeri. Alle boliger har adgang til altan, der deles med naboen. I underetagen ligger pulter- og depotrum, teknikrum og pedelkontor.

Bygningen er, trods sin utraditionelle form, bygget traditionelt med bærende og stabiliserende betonkonstruktioner, lette, isolerede facadekonstruktioner beklædt med hhv plader og brædder. Isoleringstykkelser og vinduestyper er dog valgt og udført ud fra krav til lavenergibyggeri.