GUX Nuuk
Bygherre
Grønlands Selvstyre
Arkitekt
tnt nuuk a/s
Ingeniører
Inuplan A/S og Sarfaa
Entreprenør
EMJ Atcon
Underentreprenør
Grl. VVS, Carl Lynge og Regnbuen
Beliggenhed
Nuuk
Omfang
2.600m², med 10 basislokaler, faglokale, og administration, samt ombygning af eksisterende undervisningsbygninger.
Anlægsudgift
74 mio.
År
2010 - 2012

GU i Nuuk oplevede i årene op til opførelsen af den nye bygning, en voldsom pladsmangel i de eksisterende forhold. I første omgang opførte man en ny undervisningsføj i to etager beliggende længst mod syd, parallelt med de eksisterende røde fløje. I det man så benævnte ”etape 2 og 3” opførtes, på den anden side af C. E. Jansensvej, den nyeste bygning, der stod færdig i 2012.

Den nye bygning rummer GU´s administration og ledelse, kantine for alle studerende, billedkunstlokale og 8 klasselokaler med tilhørende depoter og grupperum.

Arkitektonisk adskiller bygningen sig markant fra eksisterende ældre fløje. De stedlige pladsforhold på byggegrunden tilsagde den valgt form, hvor to 2-etages fløje ”mødes” omkring den dobbelthøje aulabygning, der binder hele komplekset sammen. Hvor de gamle fløje fremstår med røde træfacader og sadeltag, er den nye bygning opført ganske anderledes.

Facader er stramme og glatte, gavle er skrå og beklædt med et for området karakteristisk materiale; tagspån i cedertræ, aulabygningen beklædt med mørk zink og tage er med ensidig hældning. Terrænspring optages i aulabygningen, hvortil adgang mod nord naturligt sker fra terræn 2 etager over terræn mod syd; man bevæger således naturligt ned igennem bygningen mod syd, lys of udsigt.