Hus for børn og unge i Kullorsuaq
Bygherre
Avannaata Kommunia
Arkitekt
tnt nuuk a/s
Ingeniører
Inuplan A/S, SARFAA
Beliggenhed
Kullorsuaq
Omfang
2.000 m²
År
2018 -

Formål:
Et hus for børn og unge, kombineret med Majoriaq og Bygdekontor.

Dispositionsforslaget er tilvejebragt på baggrund af projektbeskrivelsen, ”Et hus for børn og unge i Kullorsuaq – med muligheder for alle generationer”. Projektbeskrivelsen er udarbejdet af en lokal arbejdsgruppe i Kullorsuaq, der søger at etablere nye faciliteter for bygdens borgere, med særligt fokus påbygdens børn og unge. Hidtil har bygdens børn og unge benyttet faciliteterne i fritidsklubben, i bygdens gamle skole. Den gamle bygning er dog forfalden, og anvendelsen er ophørt. 

Det er med nærværende projekt, intentionen at genetablere faciliteter for fritidsklubben, men også at udvide tilbuddene. Således omfatter projektet i dag; fritidsklub, daginstitution med børnehave og vuggestue, samt nødovernatning og bolig for forstander samt vakantbolig. Ingen af delene er i dag at finde i Kullorsuaq.

I tillæg til arbejdsgruppens projektbeskrivelse, ønskes der etableret en ny Majoriaq samt et Bygdekontor. Det er oplagt at samlokalisere funktionerne, og skabe et aktivt mødested for borgere/brugere i alle aldre. 

Udformning:
Det er intentionen at bygningen indpasses den omkringliggende kontekst, hvor områdets bebyggelse præges af skolens længebygning, og ellers domineres af enfamiliehuse. Bygningen tilpasses det skrånende terræn, og skalaen nedbrydes ved sin forskydning og opdeling i 4 niveauer. Bygningen opføres med saddeltag, og med sit særlige kendetegn; de karakteristiske gavlmotiver, hvor panoramavinduer åbner op for den flotte udsigt over området, og havet. 

Bygningen består, af 4 (delvist) overliggende længer, hver længe med sin funktion. Længerne er afstemt til terrænets konturer, og tilpasset ifht. funktionernes indbyrdes sammenhæng. Alle funktioner har direkte indgang fra terræn.

Funktionernes placering i bebyggelsesstrukturen, tager afsæt i funktionernes individuelle behov – om funktionen er meget social, eller mere introvert. Hele bygningen er forbundet af en indre trappe, der sikrer flydende overgange mellem funktionerne, stærkest i det åbne rum mellem daginstitution og fritidsklub.