Meeqqerivik
Bygherre
Kommuneqarfik Sermersooq
Arkitekt
tnt nuuk, Totalrådgiver
Underentreprenør
Inuplan og Sarfaa
Opgave
Ny daginstitution
Omfang
Nybygning 1.400 m²
Anlægsudgift
43 mio.
År
2014 - 2016

Placering

Området ligger i niveau med bunden af skiliften, og den højtliggende placering giver udsyn i alle retninger og godt udkig til hav og fjelde mod nord.

 

Udformning

Bygningerne fremstår som monolitiske, drejede kasser i forskellige lyse farver. Bygningerne er indpasset i terrænet, således at de fremstår i en etage mod legepladsen, men med højere gavle mod fodboldbanen. Med lys og rum skabes en rumlig forbindelse igennem hele bygningen. Institutionen knyttes dermed sammen i ét varierende rumforløb, der sikrer en logistik sammenhæng hele bygningen igennem.

De 5 hovedbygninger udformes som enkelte saddeltagshuse, der hver især fremstår som en monolit med kvadratiske vindueshuller placeret i forskellige højder. Hver bygning placeres i en hovedsagelig nord-sydlig retning og opføres med symmetrisk saddeltag med en taghældning på 30 grader. For at skabe et varierende rumforløb både i og omkring institutionen er hver enkelt bygning roteret i forhold til hinanden. Hver af de 5 huse opføres endvidere med en gavl højere end den anden. Den højeste gavl placeres skiftevis mod legepladsen og fodboldbanen, hvilket betyder at kippen har et skiftevis fald mod legeplads eller fodboldbane.

For ikke at byggeriet skal fremstå som ét stort imposant institutionsbyggeri, er institutionen brudt op i en række mindre bygningselementer, der tilsammen giver den samlede bygning karakter af at være et ”lille skala” byggeri. Derved forsøges byggeriet indpasset i den omkringliggende kontekst, hvor den sparsomme bebyggelse er domineret af småhuse, og derved - ikke mindst - vil bygningen bedre kunne danne rum for en intim, uformel og hjemlig adfærd og kontakt brugerne imellem.

Indretning

Hovedgrebet for bygningens rumlige og funktionelle organisering dannes således af 5 særskilte hovedbygninger forbundet af 4 mellembygninger; Bygning 1-5 indeholder daginstitutionens hovedfunktioner. Bygning 1 og 2 er vuggestueafsnit med grupperum, soverum, puslerum og fællesarealer. Bygning 3 er personaleafsnit med personalerum, personalegarderobe og –toiletter, lederkontor, vaskeri og depot, med nedgang til kælderdepot. Bygning 4 er fællesbygningen med køkken og stort fællesrum. Bygning 5 er børnehaveafsnit med grupperum, legerum, toiletter og fællesarealer.