Ny bebyggelse i Tuujuk
Arkitekt
tnt nuuk
Beliggenhed
Nuuk

Ny bebyggelse i Tuujuk

Tegnestuen har lavet et forslag til disponering af Tuujukområdet, som indeholder en sammenhængende bebyggelse bestående af tre bygninger, med hver sin programmering. Anvendelsen spænder fra bolig/erhverv over kollegium til daginstitution.

Bygningerne er alle placeret langs vejens forløb, alle har todelte bygningskroppe, der ligger forskudt i forhold til hinanden. Geometrien er afstemt til kontekstens skala og form.

Første bygning på hjørnet af Aqqusinersuaq og Kongevej opføres i 4 etager, den næste i 3-4 etager og den sidste i 2 etager. Bebyggelsen trapper ned for at møde den eksisterende bebyggelse, Familiernes hus, som er i to etager. Dette, for at skabe en sammenhæng i hele området.

Udover de tre bygninger, lægger forslaget op til at der etableres en park ned igennem området. Udgangspunktet er at parken skal være et sted til alle byens borgere, og at der ned igennem parken indrettes med forskellige aktivitetszoner, samt at der anlægges små stier rundt i parken.

Forslaget lyder på en daginstitution, - en kombineret vuggestue og børnehave med plads til i alt 120 af byens børn. Bygningens 1200 m2 fordeles på 2 etager.

Der udlægges 1200 m2 udeareal, som placeres som en del af Tuujuk parken. Legepladsen opdeles i zoner for hhv. de store og de små børn, og har både klatreborg, rutsjebane, gynger mv.

Den midterste bygning indeholder ungdomsboliger. Ud over en kombination af enkelt og dobbeltværelser, indeholder bygningen en række fællesrum som stuer, køkkener, lektiecafé, aktivitetsrum og auditorium. Dertil kommer personalerum, kontorer mv. Bygningen vender ind i mod parken og dens grønne omgivelser. Her ligger også bygningens tilknyttede terrasser. Sydvendt, så beboerne kan nyde solens stråler det meste af dagen.

Bygningen på hjørnet af Aqqusinersuaq og Kongevej er en kombineret bolig-og erhvervsbygning, som opføres i 4 etager. Nederste etage har stor åbenhed i facaden, da funktionerne henvender sig til byens borgere. De øvre etager indeholder boliger. 4 boliger pr. etage. I alt 24 boliger. Alle boliger får som udgangspunkt altan.