Samfundsudviklende Ungdomsboliger
Bygherre
Nuummi Sulitsitsut
Arkitekt
tnt nuuk a/s
Omfang
3.100 m²
År
2018-2023

Formål

Det kan være en udfordring for nye studerende, at få et kollegieværelse/ungdomsbolig i Nuuk. Udbuddet er begrænset, og tilflyttende studerende prioriteres ved tildelingen af boliger. Det betyder at lokale unge, fra Nuuk, oftest har meget svært ved at få en bolig når de skal studere.

Nuummi Sulitsitsut har taget initiativ til at etablere ungdomsboliger, centralt placeret i Nuuk, og målrettet byens unge.

Formålet med ungdomsboligerne er ikke blot at give de unge et sted at bo, men i lige så høj grad, at blive et sted hvor de unge udvikler sig, både som individer og som engagerede samfundsborgere. Denne vision understøttes bl.a. ved månedlige samfundsrelaterede foredrag, der skal fremme de unges sociale og faglige færdigheder.

Placering

Ungdomsboligerne er centralt placeret i Nuuk, i byområdet Tuujuk. Inden for få minutters gang, ligger byens fagskole og gymnasium, og på den modsatte side af gaden byens handelsskole.

Tuujukområdet er under byfornyelse. Der bygges både kommunale boliger, erhvervs- og boligbygninger, ligesom der foreligger planer om en daginstitution i området. Som et særligt tilskud til byen og bydelen, er der planer om at etablere en central park, Tuujuk-haven.

Udformning

Tuujuk præges af to forskellige typologier; de hesteskoformede boligblokke med saddeltag, samt de to kombinerede bolig-/erhvervsbygninger med forskudte bygningskroppe og diagonale tage. Den førstnævnte typologi er klart den mest markante, og vi mener nærværende projekt vil bidrage til en fin harmoni mellem de to typologier. Derfor bygger vi videre på det formsprog og den arkitektur, der kendes ved de to bolig-/erhvervsejendomme, placeret mod Aqqusinersuaq.

Ungdomsboligerne opføres som to sammenbyggede bygningskroppe, med diagonale tage. Bygningen opføres i 4 etager, hvor stueetagen fortrinsvis udnyttes til fællesrum, som lektierum, forelæsningssal, lounge, administration og mødelokaler. De tre øvrige etager indrettes som væreslsesetager, med to fløje på hver. Hver fløj har sit egne store fælleskøkkener, med direkte udgang til terrasserne orienteret mod Tuujuk Haven.

Det færdige byggeri kommer til at bestå af 60 boliger, fortrinsvis 1-rums men også enkelte 2-rums boliger. Alle boliger udstyres med trinettekøkken og eget bad.