Sikuki Harbour
Bygherre
Sikuki Nuuk Harbour A/S
Arkitekt
tnt nuuk a/s
Ingeniører
Orbicon, ingeniørrådgivning
Entreprenør
Aarsleff
Underentreprenør
Istak
Beliggenhed
Nuuk
Omfang
4.700m² fordelt på Pakhus 1.250 m², Administration og kundeekspedition 2.100 m², Værkstedsbygning 1.200 m² og PTI 150 m²
Anlægsudgift
ca. 100 mio.
År
2015 - 2017

Den nye havn i Nuuk er blevet til efter et lang årrække med trange pladsforhold i den eksisterende atlanthavn i Nuuk.

tnt nuuk har, i samarbejde med Orbicon, bistået Sikuki Nuuk Harbour A/S med udarbejdelse af udbudsmateriale for det samlede projekt til nyt havneanlæg med tilhørende bygninger. Op til udbuddet deltog vi i de afklarende faser med Royal Arctic Line, bygherren, øvrige rådgivere og eksterne konsulenter. I november 2015 blev der afholdt licitation og den efterfølgende tilbudsbedømmelse var startskuddet til vores ”nye” rolle som bygherrerådgiver igennem projektets gennemførelsesfase.

Licitationen blev vundet af Per Aarsleff Grønland ApS og totalentreprenørens projektmateriale er løbende blevet gransket af os. Vi har løbende deltaget i bygherrens tilsyn på byggepladsen og dette arbejde fortsætter frem til projektets aflevering. Status på byggeriet kan følges på webcam her: http://sikuki.dk/media/280050/sikukiwebcam.html.

Projektet står færdigt sommeren 2017.

Projektet blev udbudt i 2 udgaver. Begge med pakhus, fryse- og kølehus, værkstedsbygning og PTI-bygning - men med 2 udgaver af administrationsbygningen, der i begge tilfælde er sammenbygget med pakhuset; den ene i 7 etager og den anden, som er den model der bliver opført, i 3 etager.

Byggeriets største volumen rummer pakhus, fryse- og kølehus, kundeekspedition, mandskabsfaciliteter, kontorer for driftspersonale samt havneadministration.

Værkstedsbygningen længst mod nord rummer garager og værkstedsfaciliteter for havnens kørende materiel.

PTI-bygningen (PreTrip Inspetion af frysecontainere), længst mod syd er her hvor frysecontainere serviceres og rengøres.