Atuarfik Mathias Storch
Bygherre
Grønlands Selvstyre
Arkitekt
tnt nuuk, totalrådgiver
Ingeniører
Inuplan A/S, SARFAA
Entreprenør
KJ Greenland
Underentreprenør
VVS –Firmaet A/S, Jenses Malerforretning ApS og Malermester Ingolf Skov ApS
Beliggenhed
Ilulissat
Omfang
6.200 m²
Anlægsudgift
190 mio.
År
2015 - 2017

Formål:
Den nye skole erstatter den gamle Atuarfik Mathias Storck skole fra 1956 tegnet af Arkitekt Henning Larsen. Den nye skole får samme navn som den forrige.

Der var i mange år behov for en gennemgribende renovering af skolen. Da dette ikke skete, stod skolen til sidst i så stærkt forfald at den måtte tømmes for elever og lærere. I 2014 blev den eksisterende skole nedrevet og siden da, har al undervisning foregået rundt omkring i byen.

Opførelsen af den nye skole sker på samme sted, hvor den gamle skole stod. Arealet ligger højt på en fjeldskråning, centralt i byen og med udsigt over kirkebugten.

Den ny Atuarfik Mathias Storck indrettes efter normerne for ”den gode skole” med et yngste et mellem og et ældstetrin. Skolen dimensioneres til 1½ spor og indeholder foruden folkeskole med tilhørende faglokaler, et folkebibliotek og et specialcenter. Derudover Ilulissats ny centrale tandklinik.

Udformning:
Skolen er i plan udformet som et kryds, fire længer, der samles i ét samlingspunkt – skoletorvet. Skolen opføres i 2 niveauer, og den store højdeforskel i terrænet gør, at de to længer mod nord og vest er i to etager mens de to etager mod syd og øst er i én etage.

De fire længer er skåret over diagonalen, med det ene hjørne i hver gavl løftet 4 meter lodret op. De knækkede tagflader er med til at skabe en spændende og spændstig figur og formen refererer til det kuperede landskab. Tagene er med til at nedbryde skalaen på den ellers store bygning, så den forholder sig til den omkringliggende bebyggelse og lægger sig elegant ind i landskabet.

På facaderne danser tre forskellige vinduestyper op og ned – i et fast mønster. På skoletorvet, vindfange og gavle indsættes større glaspartier, der sikrer den gode udsigt og optimale lysindfald.

Udfordringer:
Skolen er pt. under opførelse og der er ikke noget der tyder på at byggeriet skulle blive forsinket. Skolen vil stå klar, som planlangt, til det nye skoleår starter i august 2017. Samarbejdet mellem rådgivere og hovedentreprenør fungerer upåklageligt og uden de store udfordringer.