70 kollegieboliger Kujallerpaat
Bygherre
Grønlands Selvstyre
Arkitekt
tnt nuuk, totalrådgiver
Ingeniører
Inuplan og Sarfaa
Entreprenør
Permagreen
Underentreprenør
POLAR EL og Brøndum
Beliggenhed
Nuuk
Omfang
2.800 m²
Anlægsudgift
81 mio.
År
2014 - 2016

Det eksisterende Kujalliit Kollegiet i Kujallerpaat er blevet slidte og utidssvarende. Derfor har Selvstyret bedt tegnestuen om at projektere og lede opførelsen af 35 2-rumsboliger på hver ca. 50 m² fordelt på 4 bygninger på i alt 2.813 m² (brutto).

Bebyggelsen er en del af en større udbygning af området og udgør etape 1 af forventeligt 3 udbygningsetaper. Når alle etaper er gennemført er der lagt op til, at området – inkl. etape 1 - derefter kan bestå af op mod 220 etageboliger fordelt på 12 selvstændige bygninger på samlet ca. 11.000 m².

Bebyggelsens udformning   

Den nye bebyggelse tager afsæt i disponeringen af det eksisterende kollegie og i de begrænsede arealer; bebyggelsen består af 4 bygninger, der med en varierende rytme følger den eksisterende bebyggelse og vejforløb.

Bygning 1, 2 og 4 henvender sig primært til kollegianere, der lige er flyttet hjemmefra. Disse beboere er oftest unge mennesker, som vil have behov for at føle sig som en del af et nyt fællesskab. Beboerne i disse bygninger skal derfor opfordres til at deltage i kollegiets fællesskab i kollegiets fællesrum, men skal samtidig have mulighed for at leve en hel hverdag i boligen. Bygningerne indeholder derfor fællesfaciliteter som fællesrum og køkken, der placeres rundt om det centrale fælles trapperum. Dette vil blive kollegielivets omdrejningspunkt, hvor beboerne får mulighed for at danne sociale relationer i trygge og overskuelige rammer. Bygning 3 består af 4 familieboliger og henvender sig omvendt til kollegianere, der med familie vil være mere selvstændige og med et mindre behov for fællesskab.

Alle bygninger komponeres af 4 mindre enheder, der fremstår som 4 separate bokse, der forskydes i forhold til hinanden og til trapperummet, der i bygning 1, 2 og 4 virker som et transparent forbindelsesled mellem enhederne.  Brugen og forskydningen af mindre enheder giver på den ene side mulighed for at byggeriet kan tilpasse sig landskabet - hver bygning får en underdelt langstrakt form, der følger terrænet og de store højdeforskelle. Samtidig afgør landskabet etageantallet på den enkelte bygning, der er på enten 1, 2 eller 3 etager. Hver enkel bygnings ydre geometri enkel og rationel med mulighed for en vis byggeteknisk gentagelse. Disponeringen af området binder på den ene side bebyggelsen sammen med det eksisterende byggeri, og lægger på den anden side an til en ny bebyggelsesstruktur, der kan tages op i senere faser.

Indretning

Hver boks fremstår med lyse facader og mørke vindues- og dørrammer og tagflader. Hver boks indeholder én bolig pr etage og i enkelte tilfælde fællesarealer, vaskeri, og cykeldepot. Alle værelser i alle boliger har frit udsyn til 2 sider. De enkelte bokse ligger forskudte i forhold til hinanden og til trapperummet, der i bygning 1, 2 og 4 virker som et transparent forbindelsesled mellem boksene.  

Udearealer

Adgangen til bebyggelsen sker via et nyanlagte sti- og trappeforløb, der binder bebyggelsen sammen og giver adgang til de enkelte bygninger. Når og hvis de senere etaper gennemføres, kan dette stiforløb kobles på en gennemgående kyststi, der igen binder den nye samlede bebyggelse sammen med resten af byen. Langs stiforløbet placeres et kombineret legeplads- og opholdsareal, og øst for hver af bygning 1, 2 og 4 placeres endvidere en fælles terrasse. 

Øst for hver af bygning 1, 2 og 4 udlægges en terrasse på 27 m², hvor beboerne kan gøre ophold og være sammen. En central legeplads udlægges som cirkelformede felter i terrænet og indrettes med forskellige legeredskaber.