Mitsimmavik
Bygherre
Brian Torp
Arkitekt
tntnuuk
Opgave
160 boliger, ca. 500 beboere
Omfang
8,4 ha
År
2019 -

Mitsimmavik betyder ”der hvor fuglene lander”. Området er det sydligste endnu ubebyggede område i Qinngorput og består primært af skrånende fjeld. Det afgrænses af havet på den ene side og fjeldet Ukkusissat/Store Malene på den anden.

Visionen med en ny boligbebyggelse i Mitsimmavik er at skabe et nyt og attraktivt boligområde i Nuuk med høj arkitektonisk kvalitet, en unik identitet og karakteristika. Et område, der er særligt velegnet til moderne familier, og hvor byens kyststi og opholdsområder er tænkt med i bebyggelsen. Det skal være et familievenligt område med særligt fokus på fællesskab. Området er bearbejdet ud fra dette fokus, således at det bliver naturligt at mødes på vejen, i fjeldet, i dalen og ved vandet.

Projektets forskellige typologier, giver mulighed for at skabe en variation i skala og udtryk, hvilket giver et bredere udbud af forskellige boligtyper. Projektet består af fire typologier, villaer, rækkehuse, punkthuse og etagehuse. Boligstørrelserne varierer mellem 70 og 170 m2

Bebyggelsesstrukturen i området er baseret på, i videst muligt omfang, at bevare de landskabelige karaktertræk i området, og undgå for meget terrænregulering. Veje og bygninger tilpasser sig i høj grad, til det eksisterende landskab. Derudover, fremmer strukturen at langt hovedparten af boligbebyggelsen får udsigt og optimale dagslysforhold.