Oles Varehus
Bygherre
Ejendomsselskabet B-282 ApS
Arkitekt
tnt nuuk A/S
Opgave
Idéoplæg til et nyt Oles Varehus med butikker, café og boliger.
Omfang
Bruttoetageareal 4.925 m²
År
2019 – 2023

Tegnestuen har udformet et idéoplæg til et nyt Oles Varehus.

Langs Imaneq, og knyttet til den historiske akse står i dag 4 højhuse – som hver og for sig, fungerer som fixpunkter i bylandskabet. Højhusene repræsenterer en simpel og let genkendelig arkitektur, noget vi gerne vil videreføre. Den nære kontekst omkring Byrum 5, udgøres af bebyggelse i indtil 3 etager. Området er præget af en del nyere bebyggelse, særligt Grønlandsbanken og Brugseni’s hovedkontor, alle bygninger med en offentligt tilgængelig stueetage. Arkitektonisk og skalamæssigt, ønsker vi at matche det nye Oles Varehus, med den eksisterende bebyggelse omkring Byrum 5.

Det nye Oles Varehus, rummer i sin base 3 etager, hvoraf stueetagen indrettes til butiks- og café formål samt delvist parkering. Der bliver direkte indgang til stueetagen fra Byrum 5, samt fra parkeringspladsen ved Brugseni. Basens 2. og 3. etage indrettes i nærværende forslag til liberalt erhverv. Indgang hertil sker fortrinsvis via hovedindgangen ved Samuel Kleinschmidts Aqq.Tårnet indrettes til boligformål.

Projektet er fleksibelt, og planløsningerne kan tilpasses det konkrete behov, for større eller mindre butiks- og kontorlejemål. Tårnets boliger foreslås opført som en kombination af 1, 2 og 3 rums-boliger.

Det er visionen at kantzonen omkring bebyggelsen, bearbejdes og kultiveres til brug for både passage og ophold. Mod Samuel Kleinschmidts Aqq. gives der god plads til et befæstet indgangsareal ved hovedindgangen til basens 2. og 3. Etage. Passagen der forbinder Byrum 5 med Aqqusinersuaq, befæstes mod butiksfacaderne – det tilstræbes at passagen generelt forskønnes. Ved Byrum 5 er det intentionen at skabe et areal der viderefører tankerne og konceptet for Kommuneqarfik Sermersooqs projekt for byforskønnelse.