Standardkollegier
Bygherre
Grønlandsk Selvstyre
Arkitekt
tnt nuuk a/s
Ingeniører
Inuplan A/S og Sarfaa
Beliggenhed
Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk & Qaqortoq
År
Konkurrence vundet 2016, projektering pågår, forventet anlægsstart 2019

Formål
I slutningen af 2015 udskrev Grønlands Selvstyre en konkurrence om udvikling af et standardkollegium. Ambitionerne var store. Kollegiet skal til dels danne de helt rigtige rammer for at flere studerende kommer igennem studiet. Rammerne skal være fleksibl, og skal kunne rumme alle typer studerende – de helt unge, de ældre, dem med kæreste, barn, børn eller singler.

Siden konkurrencen, har tegnestuen i tæt samarbejde med Selvstyret og i dialog med uddannelsesbyerne, nærmet sig et projekt der matcher de aktuelle og fremtidige behov for kollegieboliger i Grønland.

Udformning
Der arbejdes med fire forskellige kollegietyper: Dormitory, Flatshare, Apartment og Boliger. Alle med fælles standarder, som kommer til udtryk i materialer, geometri og størrelser. Kollegierne sammensættes af bolig-units, der alle har grundlæggende ens geometri og størrelse. I sammensætningen af bolig-units, defineres mellemrummet til fællesarealer, og kan tage forskellige størrelser og udformning, afhængig af kollegietypen.

Dormitories er designet til de helt unge, 16-19 årige, der lige er flyttet hjemmefra og måske kommer langvejs fra. De unge har måske ikke noget netværk i deres nye by og der er mange rutiner der skal indøves. Derfor tilbyder Dormitores den højeste grad af socialt fællesskab. De unge bor to og to på værelserne, 4 unge pr. bolig-unit. Alle andre aktiviteter ligger ude i fællesarealerne.

Flatshares fungerer som kollektiver. De unger er typisk +18 år, har til dels deres egen bolig, men der lægges også her stor vægt på det sociale, hvorfor der både er fælleskøkkener og opholdsrum. I hver Flatshare indgår 2 bolig-unit med 2 unge pr. bolig-unit.

Apartments danner rammerne for at de små familier får deres egen bolig. Én familie pr. bolig-unit, indrettet med soveværelse, stue, entré, køkken og bad. Alternativt kan der bo 2 selvstændige unge i hver Unit hvor de deler fælles bad og køkken. Der er ikke de store fællesarealer, dog rummer bygningen fælles vaskeri, cykeldepot og pulterrum

Bolig+ og Bolig++ er til de ældste studerende, som med familie og børn har brug for lidt mere plads. Bolig+ er en mindre 3-rums bolig, mens Bolig++ virker som en mindre 4-rums bolig. I boligbygningerne er fællesrummene reduceret til et minimum, idet hverdagslivet med rutiner fuldt udfoldes, inden for den enkelte boligs rammer.

Placering
Standardkollegierne placeres i 5 udvalgte uddannelsesbyer: Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. Dimensioneringen af sengepladser i de enkelte byer, sker på baggrund af en Behovsanalyse. Behovsanalysen er tilvejebragt i samarbejde med Selvstyret, og analyserer den nuværende situation i uddannelsesbyerne, samt en fremskrivning af kollegiebehovet for byerne. På baggrund af behovsanalysen, har der været en dialog med uddannelsesbyerne, som har resulteret i et konkret projektforslag.

Videre proces
Tegnestuen afleverede projektforslaget medio 2018, og forventer anlægsstart på 1. etape i 2019.