Campus Kujalleq
Bygherre
Grønlands Selvstyre
Arkitekt
tnt nuuk A/S
Ingeniører
Inuplan A/S
Entreprenør
Permagreen Qaqortoq
Underentreprenør
Sydgrønlands El
Beliggenhed
Qaqortoq
Omfang
2.000 m² nybygning og 1.600m² renovering
Anlægsudgift
80 mio.
År
2015-2017

Formål:
I 2013 fusionerede Sydgrønlandsk gymnasium/GU og Grønlandsk handelsskole /NI og i dag udgør de tilsammen Campus Kujalleq. De fysiske rammer har man også ønsket tilpasset den nye situation, og beslutningen blev at samle alle de gymnasialt relaterede linjer under ét tag, og derfor udvide den eksisterende GU bygning opført i 1985, så den svarer til et 5 sporet gymnasium.            

Udformning:
I udformningen af det udvidede gymnasium har det været afgørende at få etableret én samlet bygningsmæssig løsning. Derfor har opgaven gået på at lægge en ny sammenhængende form ned over den eksisterende bygning. Enkle tagflader og ingen komplicerede sammenbygninger. Derudover får bygningen et tidsmæssigt løft, funktionelle indretninger og et centralt rum med plads til at kunne samle de mange nye studerende.

Trods pladsmangel omkring bygningen, etableres en række mindre udearealer til udeophold i pauserne. Massive skulpturelle opbygninger med siddemiljøer, plantekummer samt ny flisebelægning og mod nord istandsættes den eksisterende bastion, så den passer de nye forhold og giver mulighed for ophold.

Tilbygningen giver 6 nye klasserum og 6 nye faglokaler, fællesområder og en langt større aula end tidligere.

Når udvidelsen er færdig kan gymnasiet rumme 300 studerende, med en gennemsnitlig klassestørrelse på 20 elever. Derudover kan gymnasiet tilbyde et tværfagligt undervisningsmiljø med nye fællesarealer til samling og ophold.

Udvidelsen er til dels også en istandsættelse af det eksisterende GU, hvor klimaskærm på eksisterende bygninger renoveres og efterisoleres, taget over aulaen og sidebygningerne udskiftes og vinduer udskiftes.

I en etape 2, som forhåbentlig bliver en realitet, skal der ske en ombygning af de eksisterende arealer. En generel istandsættelse og udskiftning af overflader samt udskiftning af en del af installationerne, der ikke lever op til de krav der stilles til en nutidig bygning. Særligt er ventilationssystemet ikke godt nok i forhold til de krav der i dag stilles til indeklima i undervisnings- og arbejdslokaler.

Derudover er en væsentlig prioritet at forbedre forholdene for administration og lærerarealerne.

Forhåbentlig kan etape 2 igangsættes så snart udvidelsen – etape 1, afsluttes.